<center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
<code id="s6kyi"></code>
<code id="s6kyi"></code>
<small id="s6kyi"><tt id="s6kyi"></tt></small>
<optgroup id="s6kyi"></optgroup>
<code id="s6kyi"></code>
<sup id="s6kyi"></sup>
<optgroup id="s6kyi"></optgroup>
<option id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></option><optgroup id="s6kyi"></optgroup>
<center id="s6kyi"></center>
<menu id="s6kyi"><sup id="s6kyi"></sup></menu>
<noscript id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></noscript>
<optgroup id="s6kyi"></optgroup>
<sup id="s6kyi"><tr id="s6kyi"></tr></sup>
<center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
<center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
<optgroup id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></optgroup>
<center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
<li id="s6kyi"><ins id="s6kyi"></ins></li>
<dl id="s6kyi"><menu id="s6kyi"></menu></dl>
 • <dl id="s6kyi"></dl>
  <li id="s6kyi"></li>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <noscript id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></noscript>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <sup id="s6kyi"><acronym id="s6kyi"></acronym></sup>
 • <div id="s6kyi"><s id="s6kyi"></s></div>
  <optgroup id="s6kyi"><bdo id="s6kyi"></bdo></optgroup>
 • <sup id="s6kyi"></sup>
 • <sup id="s6kyi"><menu id="s6kyi"></menu></sup>
 • <div id="s6kyi"></div>
  <sup id="s6kyi"></sup>
  <dl id="s6kyi"></dl> <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
  <xmp id="s6kyi"><sup id="s6kyi"></sup>
  <code id="s6kyi"></code>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup> <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <code id="s6kyi"></code>
  <sup id="s6kyi"><acronym id="s6kyi"></acronym></sup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <xmp id="s6kyi"><sup id="s6kyi"></sup><center id="s6kyi"></center>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup><optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
 • <dl id="s6kyi"></dl>
  <s id="s6kyi"><object id="s6kyi"><dd id="s6kyi"></dd></object></s>
 • <div id="s6kyi"></div>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup><optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>

  新裝備新體驗

  滅世武器+滅世之翼
  遠古諸神為了凈化世間的邪惡而打造了三套滅世神兵,然而當遠古滅世之戰完結后,三套神兵也被諸神封存了起來。 滅世之翼,火炎象征則毀滅,而黃金象征著尊貴!更有著屠滅萬物的氣魄!

  武器名稱 屬性
  滅世怒焰劍 重量30 持久50攻擊98-127 神圣主屬性870-1100 致命一擊22% 準確26 神圣25 幸運6 攻擊速度20 麻痹屬性2 寒冰之毒40% 天羅地網10% 怒之暴擊1級 所需等級95
  滅世幽晶杖 重量30 持久50 魔法74-92 神圣主屬性870-1100 致命一擊22% 準確26 神圣25幸運6 攻擊速度20 麻痹屬性2 寒冰之毒40% 天羅地網10% 怒之暴擊1級 所需等級95
  滅世寒光劍 重量30 持久50 道術74-103 神圣主屬性870-1100 致命一擊22% 準確26 神圣25 幸運6 攻擊速度20 麻痹屬性2 寒冰之毒40% 天羅地網10% 怒之暴擊1級 所需等級95
  滅世之翼 重量5 持久50 攻擊55-61 魔攻49-58 道術50-59 防御112-117 魔御112-118 致命一擊24% 無視傷害1級 所需等級95
  滅世套裝
  滅世套裝本是諸神留著這個世間的神器,寓意將毀滅世間一切邪惡。傳說中穿上它的人,也將會擁有諸神的力量及庇護!
  
  戰士滅世套裝
  滅世之盔(戰) 重量2 持久10 攻擊20-31 神圣主屬性105-159 防御24-29 魔御18-25 所需等級95
  滅世之鏈(戰) 重量2 持久40 攻擊31-38 神圣主屬性109-167 準確16 敏捷16 所需等級95
  滅世之腕(戰) 重量2 持久40 攻擊20-34 神圣主屬性107-168 防御22-27 魔御18-27 所需等級95
  滅世之戒(戰) 重量2 持久40 攻擊24-38 神圣主屬性109-167 防御17-24 魔御19-27 所需等級95
  滅世之靴(戰) 重量2 持久15 攻擊12-23 神圣主屬性52-79 防御9-24 魔御9-24 所需等級95
  滅世之縛(戰) 重量2 持久15 攻擊12-20 神圣主屬性52-79 防御14-22 魔御14-20 所需等級95
  滅世面具(戰) 重量1 持久10 攻擊31-47 神圣主屬性58-88 防御33-45 魔御33-45 所需等級95
  滅世寶石 重量1 持久30 攻擊20-32 魔法20-32 道術20-32 防御21-27 魔御21-27 攻擊速度+6 敏捷+6 準確+6 所需等級95
  套裝屬性 防御31-37 魔御31-37 攻擊37-42 中毒恢復50% 生命上限2000 生命恢復80% 魔法上限1500 魔法躲避60% 神圣主屬性356-510 
  麻痹抗性二級
  
  法師滅世套裝  
  滅世之盔(法) 重量2 持久10 魔法24-31 神圣主屬性105-159 防御24-30 魔御18-25 所需等級95
  滅世之鏈(法) 重量2 持久40 魔法23-36 神圣主屬性109-167 準確16 敏捷16 所需等級95
  滅世之腕(法) 重量2 持久40 魔法20-31 神圣主屬性107-168 防御22-27 魔御18-27 所需等級95
  滅世之戒(法) 重量2 持久40 魔法25-37 神圣主屬性109-167 防御18-24 魔御19-27 所需等級95
  滅世之靴(法) 重量2 持久15 魔法12-23 神圣主屬性52-79 防御9-24 魔御9-24 所需等級95
  滅世之縛(法) 重量2 持久15 魔法12-20 神圣主屬性52-79 防御14-22 魔御14-20 所需等級95
  滅世面具(法) 重量1 持久10 魔攻31-47 神圣主屬性58-88防御33-45 魔御33-45 所需等級95
  滅世寶石 重量1 持久30 攻擊20-32 魔法20-32 道術20-32 防御21-27 魔御21-27 攻擊速度+6 敏捷+6 準確+6 所需等級95
  套裝屬性 防御31-37 魔御31-37 攻擊37-42 中毒恢復50% 魔法上限2000 魔法恢復80% 生命上限1500 毒物躲避60% 神圣主屬性356-510 
  麻痹抗性二級
  
  道士滅世套裝 
  滅世之盔(道) 重量2 持久10 道術25-31 神圣主屬性105-159 防御24-30 魔御18-25 所需等級95
  滅世之鏈(道) 重量2 持久40 道術24-37 神圣主屬性109-167 準確16 敏捷16 所需等級95
  滅世之腕(道) 重量2 持久40 道術23-34 神圣主屬性107-168 防御22-27 魔御18-27 所需等級95
  滅世之戒(道) 重量2 持久40 道術25-35 神圣主屬性109-167 防御17-24 魔御19-27 所需等級95
  滅世之靴(道) 重量2 持久15 道術11-21 神圣主屬性52-79 防御9-24 魔御9-24 所需等級95
  滅世之縛(道) 重量2 持久15 道術12-20 神圣主屬性52-79 防御14-22 魔御14-20 所需等級95
  滅世面具(道) 重量1 持久10 道術31-47 神圣主屬性58-97 防御33-45 魔御33-45 所需等級95
  滅世寶石 重量1 持久30 攻擊20-32 魔法20-32 道術20-32 防御21-27 魔御21-27 攻擊速度+6 敏捷+6 準確+6 所需等級95
  套裝屬性 防御31-37 魔御31-37 道術37-42 中毒恢復50% 生命上限2000 生命恢復80% 魔法上限1500 毒物躲避60% 神圣主屬性356-510 
  麻痹抗性二級
  
  			

  新坐騎

  從毀滅之火中誕生的神獸,四肢及頭部一直燃燒著滅世之火,似乎要焚盡世間邪惡!象征著毀滅與重生!

  • 滅世神駒
  • 持久 30
  • 攻擊 41-52
  • 魔法 43-50
  • 道術 45-51
  • 防御 46-54
  • 魔御 44-51
  • 魔血值 1400
  • 敏捷 15
  • 神圣主屬性
  • 196-298
  滅世馬具套裝
  滅世韁繩 重量1 持久30 攻擊8-17 魔法8-17 道術8-17 魔血值200 防御15-31 魔御15-31 神圣主屬性28-55 魔血值300
  滅世馬盔 重量1 持久30 攻擊9-17 魔法9-17 道術9-17 魔血值200 防御15-31 魔御15-31 神圣主屬性28-55 魔血值300
  滅世馬鈴 重量1 持久30 攻擊8-17 魔法8-17 道術8-17 魔血值200 防御15-31 魔御15-31 神圣主屬性28-55 魔血值300
  滅世馬蹄 重量1 持久30 攻擊8-18 魔法8-18 道術8-18 魔血值100 防御15-31 魔御15-31 神圣主屬性15-26 魔血值200
  滅世馬蹬 重量1 持久30 攻擊8-18 魔法8-18 道術8-18 魔血值200 防御15-27 魔御15-27 神圣主屬性28-55 魔血值300
  滅世馬鞍 重量1 持久30 攻擊11-15 魔法11-15 道術11-15 魔血值200 防御15-27 魔御15-27 神圣主屬性15-26 魔血值200
  滅世神甲 重量1 持久30 攻擊9-17 魔法9-17 道術9-17 魔血值100 防御15-31 魔御15-31 神圣主屬性15-26 魔血值200
  套裝屬性 防御28-31 魔御28-31 攻擊16-23 魔法16-23 道術16-23 生命上限1500 魔血值400
  套裝屬性 防御28-31 魔御28-31 攻擊16-23 魔法16-23 道術16-23 生命上限1500 魔血值400
  
  				
  2018年第86期平特王日报彩涂
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <code id="s6kyi"></code>
  <code id="s6kyi"></code>
  <small id="s6kyi"><tt id="s6kyi"></tt></small>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <code id="s6kyi"></code>
  <sup id="s6kyi"></sup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <option id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></option><optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <center id="s6kyi"></center>
  <menu id="s6kyi"><sup id="s6kyi"></sup></menu>
  <noscript id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></noscript>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <sup id="s6kyi"><tr id="s6kyi"></tr></sup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <optgroup id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></optgroup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <li id="s6kyi"><ins id="s6kyi"></ins></li>
  <dl id="s6kyi"><menu id="s6kyi"></menu></dl>
 • <dl id="s6kyi"></dl>
  <li id="s6kyi"></li>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <noscript id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></noscript>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <sup id="s6kyi"><acronym id="s6kyi"></acronym></sup>
 • <div id="s6kyi"><s id="s6kyi"></s></div>
  <optgroup id="s6kyi"><bdo id="s6kyi"></bdo></optgroup>
 • <sup id="s6kyi"></sup>
 • <sup id="s6kyi"><menu id="s6kyi"></menu></sup>
 • <div id="s6kyi"></div>
  <sup id="s6kyi"></sup>
  <dl id="s6kyi"></dl> <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
  <xmp id="s6kyi"><sup id="s6kyi"></sup>
  <code id="s6kyi"></code>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup> <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <code id="s6kyi"></code>
  <sup id="s6kyi"><acronym id="s6kyi"></acronym></sup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <xmp id="s6kyi"><sup id="s6kyi"></sup><center id="s6kyi"></center>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup><optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
 • <dl id="s6kyi"></dl>
  <s id="s6kyi"><object id="s6kyi"><dd id="s6kyi"></dd></object></s>
 • <div id="s6kyi"></div>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup><optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <code id="s6kyi"></code>
  <code id="s6kyi"></code>
  <small id="s6kyi"><tt id="s6kyi"></tt></small>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <code id="s6kyi"></code>
  <sup id="s6kyi"></sup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <option id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></option><optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <center id="s6kyi"></center>
  <menu id="s6kyi"><sup id="s6kyi"></sup></menu>
  <noscript id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></noscript>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <sup id="s6kyi"><tr id="s6kyi"></tr></sup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <optgroup id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></optgroup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <li id="s6kyi"><ins id="s6kyi"></ins></li>
  <dl id="s6kyi"><menu id="s6kyi"></menu></dl>
 • <dl id="s6kyi"></dl>
  <li id="s6kyi"></li>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <noscript id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></noscript>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <sup id="s6kyi"><acronym id="s6kyi"></acronym></sup>
 • <div id="s6kyi"><s id="s6kyi"></s></div>
  <optgroup id="s6kyi"><bdo id="s6kyi"></bdo></optgroup>
 • <sup id="s6kyi"></sup>
 • <sup id="s6kyi"><menu id="s6kyi"></menu></sup>
 • <div id="s6kyi"></div>
  <sup id="s6kyi"></sup>
  <dl id="s6kyi"></dl> <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
  <xmp id="s6kyi"><sup id="s6kyi"></sup>
  <code id="s6kyi"></code>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup> <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <code id="s6kyi"></code>
  <sup id="s6kyi"><acronym id="s6kyi"></acronym></sup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <xmp id="s6kyi"><sup id="s6kyi"></sup><center id="s6kyi"></center>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup><optgroup id="s6kyi"><small id="s6kyi"></small></optgroup>
 • <dl id="s6kyi"></dl>
  <s id="s6kyi"><object id="s6kyi"><dd id="s6kyi"></dd></object></s>
 • <div id="s6kyi"></div>
  <optgroup id="s6kyi"></optgroup><optgroup id="s6kyi"></optgroup>
  <center id="s6kyi"><div id="s6kyi"></div></center>